Windkracht 8,
een oecumenisch samenwerkingsverband van
7 kerken in de Westhoek van
Schouwen-Duiveland


home

actueel

welkom in
de kerken

zomer
activiteiten

kringen en activiteiten

doelstelling

7 kerken

Samen Vieren

links

contact


PINKSTERGROETEN VAN KERK TOT KERK ,
VAN GEMEENTE AAN GEMEENTE in 2017

Op eerste Pinksterdag brengen wij met de Pinksterfakkel het Vuur en de Pinkstergroet rond in de kerken van de Westhoek.

De groet van de Protestantse Gemeente Scharendijke aan
de  Hervormde Gemeente Renesse / Noordwelle luidt:

Vlammen zijn er vele, EEN is het licht, licht van Jezus Christus,
Vlammen zijn er vele, EEN is het licht, WIJ zijn EEN in Christus.

(lied 970, vers 1).

We zingen dit lied in Scharendijke, na de preek. In verbondenheid dus!

De groet van de Hervormde Gemeente Renesse / Noordwelle aan
de Pelgrimskerk Haamstede  luidt:

“Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen”.

(Augustinus-tekst bij (nlb) lied 681)

De groet van de Pelgrimskerk Haamstede aan
de Christelijk Gereformeerde Gemeente Haamstede luidt:

 

We vieren vandaag het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van Gods Geest.
De Heilige Geest verbindt ons met elkaar over kerkmuren heen.
Laat die Geest ons inspireren
Om samen de hoogte, en de diepte, de lengte en de breedte van Gods liefde voor mensen, jong en oud
te ontdekken, te delen en door te geven.
De Geest geeft ons het duwtje in de rug. 

Hartelijke groet vanuit de Pelgrimskerk

De groet van de Christelijk Gereformeerde Gemeente Haamstede aan
de Hervormde Gemeente Burgh luidt:
 
Tekenen van deze tijd

Maak ons Heer, ontvankelijk
voor de tekenen van deze tijd.

Laat ons het goede zien,
het zoeken naar vrede,
de drang naar gelijkheid,
de medemenselijkheid,
en de verdraagzaamheid,
als zovele tekenen
van Uw Geest
die werkt in mensen
van nu.

Laat ons de werking ontdekken
van Uw Geest
in onze groeiende
en zich vernieuwende Kerk.

Leer ons ingaan
op de goede verlangens
die in onszelf geboren worden,
en laat ons geluk brengen
aan elkaar.

Laat Uw Geest
van ons bezit nemen,
zodat vrede,
vriendschap en vreugde
aanwezig zijn
waar mense samenleven.

geschreven door Ward Bruyninckx

 

De groet van de Hervormde Gemeente Burgh aan
de Hervormde Gemeente Haamstede luidt:

De gemeente van Hervormd Burgh wenst de gemeente van Hervormd Haamstede een gloedvol, van de Heilige Geest vervuld Pinksteren.
Moge de Geest ons allen aanvuren en laat het licht van deze fakkel hier een teken van zijn.
Wij geven dit teken aan U, opdat ook U dit teken weer doorgeeft.
 

De groet van de Hervormde Gemeente Haamstede aan
de Rooms Katholieke kerk Haamstede luidt:

Wat altijd is geweest,

het waaien van de geest

gebeurt aan ons vandaag.

Dat vuur van het begin,

wij ademen het in,

Gods woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak,

het noodlot onderbrak

en nieuwe wegen baande,

Hij is nog niet verstomd,

Hij zwaait ons toe en komt

en zegt: "Ik ben uw Vader" .

 

Laten we vertrouwen op die Geest!


De groet van de Rooms Katholieke Parochie Haamstede aan
de Protestantse Gemeente van Scharendijke luidt:
 

Het volmaaktste in de wereld is de mens

Het volmaaktste in de mens is de Geest

Het volmaaktste van de Geest is de Liefde

Het volmaaktste van de Liefde is GOD.

 

De moed te hebben tegen de stromen op te roeien, en te vertrouwen dat je het ook kunt,

Er in te geloven dat God je doet groeien en jou zal helpen over ’t dode punt;

Een lichtstraal in de nacht te mogen wezen, en op de dag een glimpje van de zon,

Een brief zo duidelijk te lezen, en voor de dorstige een held’re bron .

Dat kan alleen, wanneer je Hem blijft vragen of hij zijn VUUR in je ontbranden doet;

Wanneer je zó je leven durft te wagen, dan komt God jou en jij Hem tegemoet.